De webapplicatie grondwatertoolbox is ontwikkeld door Acacia Water dankzij de bijdragen van de volgende partners: 
Stowa
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Veluwe
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Scheldestromen