Tijd besparen door eenvoudiger en effici├źnter toetsen van meldingen en vergunningaanvragen

Wizard helpt bij de keuze van de juiste berekeningsmethode

Geïntegreerde koppeling met databanken (o.a. DinoLoket, ervaringswaarden)

Direct toegang tot de benodigde informatie van bodemopbouw en parameterwaarden

GIS-koppeling met Google maps (locatie direct op een kaart beschikbaar)

Standarisatie beoordeling meldingen en vergunningen

Welkom bij de grondwater toolbox

De grondwatertoolbox is een webapplicatie waarmee snel en efficient geohydrologische en geotechnische berekeningen uitgevoerd kunnen worden. De applicatie is gekoppeld aan landelijke databases, waardoor automatisch relevante gegevens van het grondwatersysteem worden verzameld. Gegevens uit landelijke databases en berekeningsresultaten kunnen met de webapplicatie worden gevisualiseerd op een kaart.

Het verzamelen van de benodigde data en het zoeken naar de juiste berekeningsmethode is niet langer een tijdrovend onderdeel maar wordt met de toolbox een kwestie van de spreekwoordelijke druk op de knop. Het gebruik leidt tot een ander belangrijk voordeel: standaardisatie. Alle waterschappen beoordelen met dezelfde uitgangspunten, gegevens en berekeningsmethoden. Hierdoor weten zowel vergunningaanvragers als vergunningverleners waar ze aan toe zijn. Dit verbetert de communicatie aanzienlijk.

De toolbox is flexibel opgezet zodat deze in de toekomst relatief eenvoudig uitgebreid kan worden voor het toetsen van hydraulica (bijv. opstuwing, compenserende berging, etc.), geotechnische berekeningen (bijv. toetsing keringen) en waterbeheer (bijv. toetsing GGOR).


In verband met gebrek aan financiele ondersteuning moeten wij helaas mededelen dat de toolbox per 1 maart 2018 offline gaat.